Vastuvõtmine

Tapa vald on võtnud kasutusele lasteaialaste üle arvestuse pidamiseks veebikeskkonna ARNO. Selles keskkonnas tuleb esitada taotlused lasteaiakoha saamiseks ning lapse lasteaiast lahkumiseks.