Inimesel peavad olema nii juured kui tiivad

HOIAME ENDA JA TEISTE TERVIST!