Inimesel peavad olema nii juured kui tiivad

Alates esmaspäevast 1. märtsist on kooli oodatud kõik 1. - 4. klassi õpilased.

5. - 9. klassini tulevad kooli õpilased, keda on klassijuhatajad eraldi teavitanud. Ülejäänud õpilased viibivad distantsõppel märtsikuu lõpuni, kui vahepeal ei otsusta valitsus teisiti. Kõigil õpilastel, kes on vanemad kui 12 aastat, palun kindlasti kanda maski.

Soovin kõigile kannatlikkust, hoolivust ja tervist.

Direktor Merike
Kärmas

HOIAME ENDA JA TEISTE TERVIST!