Inimesel peavad olema nii juured kui tiivad

1.aprillil kiitis Valitsus heaks korralduse, millega pikendab kehtivaid COVID-19 piiranguid vähemalt kuni 25. aprillini (k.a.). Piirangute edasise jätkumise vajalikkuse üle otsustab valitsus kahe nädala pärast.

KORRALDUS 01.04.2021 nr 132 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine.


Täpsemat infot õppetöö toimumise ja korralduse kohta jagavad klassijuhatajad ja direktor.

Head lasteaialaste vanemad!

Vabariigi Valitsus on andnud tungiva soovituse alates 11. märtsist lapsi mitte lasteaeda viia, kui selleks puudub vältimatu vajadus. Tapa Vallavalitsus võtab vastu otsuse vabastada perioodil 11.03. – 12.04.2021 lasteaia kohatasust need lapsed, kes lasteaia teenust sellel perioodil üldse ei kasuta.

Palun teavitada 15. märtsiks maksuvabastuse soovist direktorit e-kirja teel meiliaadressil merike.karmas@tapa.ee . Soovist sellel perioodil oma laps lasteaeda ikkagi tuua, palun anda rühmaõpetajale teada hiljemalt eelmise päeva kella 16.00-liks, et paremini organiseerida toitlustamist.


Tervist ja mõistmist soovides,

direktor Merike


HOIAME ENDA JA TEISTE TERVIST!