Hoolekogu koosolekud

Lehtse Kooli hoolekogu koosolek

Toimumise aeg: 02.11.2021

Koosolekul arutusel olnud teemad:


06.10.2020 hoolekogu koosolekul oli 4 päevakorrapunkti. 

Kohal oli üheksast liikmest viis ning kutsutud kooli direktor Merike Kärmas.

Kokkuvõtte koostas Maris Urve

 

09.12.2019 hoolekogu päevakorras oli arutluse all 4 punkti:

Järgmine kooli hoolekogu koosolek on plaanis kevadel, enne kooli vaheajale minekut.

Hoolekogu esimees Maris  Urve