Hoolekogu

Alar Teras vallavolikogu esindaja alar.teras @ gmail.com

Kai Puhasmets vallavalitsuse esindaja kai.puhasmets @ tapa.ee

Birgit Astula kooli lastevanemate esindaja astulabirgit @ gmail.com

 Janno Lamus kooli lastevanemate esindaja janno @ gurud.ee

Gunnar Rosenberg kooli lastevanemate esindaja gunnarrosenberg @ gmail.com

Martin Umbleja lasteaia lastevanemate esindaja martinumbleja @ hotmail.com

Kätlin Varblas lasteaia lastevanemate esindaja k2tlinvait @ gmail.com

Kristlin Läänemägi kooliõpetajate esindaja kristlin @ lehtsekool.ee

Kristel Soomeri lasteaiaõpetajate esindaja kristel @ lehtsekool.ee

Eliis Allese õpilasesinduse esindaja eliisallese @ lehtsekool.ee

 

E-postiaadress: hoolekogu@lehtsekool.ee