Hoolekogu

Alar Teras vallavolikogu esindaja alar.teras @ gmail.com

Rain Sepping vallavalitsuse esindaja rain.sepping @ tapa.ee

Birgit Astula kooli lastevanemate esindaja astulabirgit @ gmail.com

Janno Lamus kooli lastevanemate esindaja janno @ gurud.ee

Gunnar Rosenberg kooli lastevanemate esindaja gunnarrosenberg @ gmail.com

Maris Urve lasteaia lastevanemate esindaja maris.urve @ gmail.com

Kätlin Varblas lasteaia lastevanemate esindaja k2tlinvait @ gmail.com

Kristlin Läänemägi kooliõpetajate esindaja kristlin @ lehtsekool.ee

Kristel Soomeri lasteaiaõpetajate esindaja kristelsoomeri @ gmail.com

Kadri Paulus õpilasesinduse esindaja kadripaulus @ lehtsekool.ee

E-postiaadress: hoolekogu@lehtsekool.ee