Päevakava


Lisa 2

Direktori kk nr 1-2/1  01.09.2023 juurde

 

LASTEAIA PÄEVAKAVA  

 

7.00 –  8.45    LASTE SAABUMINE LASTEAEDA

8.45 –  9.10      SISSEJUHATUS PÄEVALE

9.10 –  9.30       HOMMIKUSÖÖK

9.30 – 12.00     TEGEVUSED: MÄNGUD TOAS, KULTUURIMAJAS, ÕUES

12.00 – 12.30   ETTEVALMISTUSED LÕUNASÖÖGIKS, KÄTE PESEMINE

12.30 – 13.00   LÕUNASÖÖK

13.00 – 13.15   ETTEVALMISTUS LÕUNAUINAKUKS,

                 UNEJUTT

13.15 – 15.15      PUHKUS, LÕUNAUINAK

15.15 – 15.30     ÄRKAMINE, RIIETUMINE

15.30 – 16.00   ÕHTUOODE

16.00 – 19.00   TEGEVUSED, MÄNGUD TOAS VÕI ÕUES