Õpilased

Koolis

Kokku on koolis 55 õpilast

 

Lasteaias

Noorem rühm - 14 last

Vanem rühm - 18 last

Kokku on lasteaias 32 last