Õpilased

Koolis

1.klass - 7 õpilast

2.klass - 6 õpilast

3.klass - 7 õpilast

4.klass - 7 õpilast

5.klass - 6 õpilast

6.klass - 7 õpilast

7.klass - 6 õpilast

8.klass - 4 õpilast

9.klass - 8 õpilast

Kokku on koolis 58 õpilast

Lasteaias

Noorem rühm - 17 last

Vanem rühm - 18 last

Kokku on lasteaias 35 last