Õpilased

Koolis

  1. klass - 5 õpilast

  2. klass - 10 õpilast

  3. klass - 9 õpilast

  4. klass -5 õpilast

  5. klass - 3 õpilast

  6. klass - 7 õpilast

  7. klass - 6 õpilast

  8. klass - 6 õpilast

  9. klass - 2 õpilast

Kokku on koolis 53 õpilast

Lasteaias

Noorem rühm - 14 last

Vanem rühm - 18 last

Kokku on lasteaias 31 last