Tugiteenused

LISA 4

Direktori kk nr 1-2/1 01.09.2022 juurde

TUGITEENUSED 2022/2023. õa

  • LOGOPEED Liia Vöörmann-Leissoo


KÕNERAVI TUNDIDE AJAD:

TEISIPÄEVAL

kell 15.35 – 8. ja 9. kl

alates kell 16.00 – kõneravi lasteaialastega

NELJAPÄEVAL

1. tund – 1. kl

2. tund – 3. kl

3. tund – 4., 5. ja 6. kl

4. tund – 2. kl

  • SOTSIAALPEDAGOOG Ingrit Soesoo

Kättesaadav esmaspäevast reedeni.

(Nõustamine toimub eelneval kokkuleppel, õpilastega tegeleb vastava tunniplaani alusel.)

  • PSÜHHOLOOG Helgi Hilborn

Kaks korda kuus REEDETI

(Täpsem info direktorilt või klassijuhatajatelt)

ÕPIABI- JA KONSUTATSIOONITUNNID toimuvad erinevates õppeainetes kokkuleppel aineõpetajaga mõlemale poolele sobival ajal.