Tugiteenused

  • KÕNERAVI TUNDIDE AJAD:

NELJAPÄEVAL

kell 12.30 – 1. kl õpilased

6. tund – 2. – 3. kl õpilased

7. tund – 4. kl õpilased

8. tund – 5. – 8. kl õpilased

  • ÕPIABITUNDE

viivad õpetajad õpilastega läbi kokkulepitud kellaaegadel

  • ERIPEDAGOOG Tiina Soopere

Kättesaadav esmaspäevast neljapäevani.

(Nõustamine toimub eelneval kokkuleppel, õpilastega tegeleb vastava tunniplaani alusel.)

  • PSÜHHOLOOG Helgi Hilborn

Kaks korda kuus REEDETI

(Täpsem info direktorilt või klassijuhatajatelt)

  • KONSUTATSIOONITUNNID

toimuvad erinevates õppeainetes kokkuleppel aineõpetajaga mõlemale poolele sobival ajal.

  • KÕNERAVI LASTEAIAS

TEISIPÄEVAL ja NELJAPÄEVAL (alates kell 15.30)