Tugiteenused

LISA 4

Direktori kk nr 1-2/1  01.09.2023 juurde

 

TUGITEENUSED 2023/2024. õa

 


KÕNERAVI  TUNDIDE  AJAD:

 

TEISIPÄEVAL

Alates kell 15.35  – kõneravi lasteaialastega

 

NELJAPÄEVAL

1. tund –   1. , 2 . ja 9. kl

2. tund –   4. kl

3. tund –   3. kl

4. tund –   5., 6., ja 7. kl

 

 

 

Kättesaadav esmaspäevast reedeni.

 (Nõustamine toimub eelneval kokkuleppel, õpilastega tegeleb vastava tunniplaani alusel.)

 

Kaks korda kuus REEDETI

(Täpsem info direktorilt või klassijuhatajatelt)

 

ÕPIABI- JA KONSUTATSIOONITUNNID toimuvad erinevates õppeainetes kokkuleppel aineõpetajaga mõlemale poolele sobival ajal.