Tugiteenused

  • LOGOPEED Liia Vöörmann-Leissoo KÕNERAVI TUNDIDE AJAD:

TEISIPÄEVAL

kell 15.35 – 7. ja 8. kl

kell 16.00 – kõneravi lasteaialastega

NELJAPÄEVAL

1. tund – 1. – 3. kl

2. tund – 2., 5. kl

3. tund – 4. , 5. kl

4. tund – 9. kl

kell 12.10 – 7. kl


  • ÕPIABITUNDE

viivad õpetajad õpilastega läbi kokkulepitud kellaaegadel

  • ERIPEDAGOOG Tiina Piksar

Kättesaadav esmaspäevast neljapäevani.

(Nõustamine toimub eelneval kokkuleppel, õpilastega tegeleb vastava tunniplaani alusel.)

  • PSÜHHOLOOG Helgi Hilborn

Kaks korda kuus REEDETI

(Täpsem info direktorilt või klassijuhatajatelt)

  • KONSUTATSIOONITUNNID

toimuvad erinevates õppeainetes kokkuleppel aineõpetajaga mõlemale poolele sobival ajal.