Tasemetööd ja eksamid


 

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad

 

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klass:

    eesti keel (kirjalik) –20.–22. september 2023. a;

    loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;

    matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16. - 17. oktoober  2023. a.

 

7. klass:

    eesti keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;

    loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. oktoober 2023. a;

    matemaatika (kirjalik) – 17. - 20.  september 2023. a; 


 III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
  2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober – 3. november; 6. november 2023


Alus: Haridus- ja teadusministri määrus nr 25.05.2023 nr 15