Tasemetööd ja eksamid


Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad

  • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022

  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022

  • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses – 14. juuni 2022

  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena

(kirjalik, suuline) – 14.-15. juuni 2022

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klass:

matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;

eesti keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;

loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

7. klass:

matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;

eesti keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;

loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;

inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;

inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;


Alus: Haridus- ja teadusministri määrus nr 06.05.2021 nr 13