Tasemetööd ja eksamid


Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad

  • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023

  • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023

  • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses – 12. juuni 2023

  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik, suuline) – 12.-13. juuni 2023

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klass:

matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022. a;

eesti keel (kirjalik) – 23.–27. september 2022. a;

loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022. a.

7. klass:

matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022. a;

eesti keel (kirjalik) – 23. - 27. september 2022. a;

loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022. a;


Alus: Haridus- ja teadusministri määrus nr 20.05.2022 nr 15