Tasemetööd ja eksamid

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2020/2021 õppeaastal

  • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021

  • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021

  • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses – 9. juuni 2021

  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena

(kirjalik, suuline) – 9.-10. juuni 2021

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4.klass

  1. loodusõpetus (kirjalik) – 23. – 24. september 2020

  2. matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020

7.klass

1. loodusõpetus (kirjalik) – 21. – 22. september 2020

2. matemaatika (kirjalik) – 28. – 29. september 2020

Alus: Haridus- ja teadusministri määrus nr 02.07.2020 nr 23