Õppenõukogude koosolekud

ÕPPENÕUKOGUDE KOOSOLEKUD

2023/2024. õa

 

 22. november  nr 1

 

 

6. märts  nr 2

 

 

7. juuni  nr 3

·       Info ja jooksvad küsimused

 

 

13. juuni  nr 4

 

 

30. august  nr 5