Õppenõukogude koosolekud

ÕPPENÕUKOGUDE KOOSOLEKUD

2022/2023. õa

27. oktoober nr 1

 • Õppenõukogu sekretäri valimine

 • Koolikorralduslike dokumentide läbivaatamine ja uuendamine (kodukord, õppekava)

23. november nr 2

 • Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.

 • I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbiarutamine, ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

 • Info ja jooksvad küsimused

8. märts nr 3

 • Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest

 • II trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

 • Info ja jooksvad küsimused

9. juuni nr 4

 • Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest

 • III trimestri ja 2022/2023. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

 • Info ja jooksvad küsimused

16. juuni nr 5

 • Põhikooli lõpetamine

 • Info ja jooksvad küsimused

29. august nr 6

 • Informatsioon eelmiste õppenõukogu otsuste täitmisest

 • 2022/2023. õa õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte koolis ja lasteaias. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, parendusettepanekute tegemine

 • Kooli üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine järgmiseks õppeaastaks

 • Kooli õppekavaga jt koolikorralduslike dokumentidega seonduvad küsimused

 • Info ja jooksvad küsimused