Õppenõukogude koosolekud

25. november 2020

 • Õppenõukogu sekretäri valimine

 • Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest

 • I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbiarutamine, ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

 • Distantsõppel tundide läbiviimise korra läbiarutamine

 • Info ja jooksvad küsimused

10. märts 2021

  • Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest

  • II trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

  • Info ja jooksvad küsimused

08. juuni 2021

 • Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest

 • III trimestri ja 2020/2021. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

 • Info ja jooksvad küsimused

11. juuni 2021

 • Põhikooli lõpetamine

 • Info ja jooksvad küsimused

27. august 2021

 • Informatsioon eelmiste õppenõukogu otsuste täitmisest

 • 2020/2021. õa õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte koolis ja lasteaias. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, parendusettepanekute tegemine

 • Kooli üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine järgmiseks õppeaastaks

 • Kooli õppekavaga jt koolikorralduslike dokumentidega seonduvad küsimused

 • Info ja jooksvad küsimused