Õppenõukogude koosolekud

ÕPPENÕUKOGUDE KOOSOLEKUD

2021/2022. õa

24. november nr 1

  • Õppenõukogu sekretäri valimine

  • Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.

  • I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbiarutamine, ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

  • Koolikorralduslikud dokumendid (vajadusel)

  • Info ja jooksvad küsimused

16. märts nr 2

  • Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest

  • II trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

  • Info ja jooksvad küsimused


8. juuni nr 3

 • Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest

 • III trimestri ja 2021/2022. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

 • Info ja jooksvad küsimused

17. juuni nr 4

 • Põhikooli lõpetamine

 • Info ja jooksvad küsimused

29. august nr 5

 • Informatsioon eelmiste õppenõukogu otsuste täitmisest

 • 2021/2022. õa õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte koolis ja lasteaias. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, parendusettepanekute tegemine

 • Kooli üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine järgmiseks õppeaastaks

 • Kooli õppekavaga jt koolikorralduslike dokumentidega seonduvad küsimused

 • Info ja jooksvad küsimused