Koolibuss

Lehtse õpilasring

alates 06.09.2021

Peatused Hommikul Õhtul Neljapäeva õhtul Reede õhtul

Kasendiku teerist 7.28 15.53 15.23 14:23

Sooküla rist 7.33 15.58 15.28 14:28

Lehtse mõis 7.35 15.47 15.21 14:21

Sinisoo 7.42 16.07 15.37 14:37

Lehtse 7.52 15.45 15.17 14:17

LEHTSE KOOL 7.54 15.42 15. 00 14:00

Rägavere 7.59 15.41 15.13 14:13

Linnape 8.04 15.38 15.08 14:08

Lehtse Kool 8.07 15.30 15.14 14:14

Õpilasliini teenindab AS GoBuss, bussijuht Vello Sidron tel. 56569840