Koolibuss

Lehtse õpilasring

Peatused Hommikul Õhtul Reede õhtul

Kasendiku teerist 7.28 15.53 14:23

Lehtse mõis 7.35 15.47 14:21

Sinisoo 7.42 16.07 14:37

Lehtse 7.52 15.45 14:17

LEHTSE KOOL 7.54 15.42 14:00

Rägavere 7.59 15.41 14:13

Linnape 8.04 15.38 14:08

Lehtse Kool 8.07 15.30 14:14

Õpilasliini teenindab AS GoBuss, bussijuht Vello Sidron tel. 56569840