Koolibuss

Lehtse õpilasring

alates 02.09.2020

Peatused Hommikul Õhtul Reedeti õhtul

Kasendiku teerist 7.28 15.53 14.23

Sooküla rist 7.33 15.58 14.28

Lehtse mõis 7.35 15.47 14.21

Sinisoo 7.42 16.07 14.37

Lehtse 7.52 15.45 14.17

LEHTSE KOOL 7.54 15.42 14.00

Rägavere 7.59 15.41 14.13

Linnape 8.04 15.38 14.08

Lehtse Kool 8.07 15.30 14.14

Õpilasliini teenindab Tapa Autobussipark, tel 3220071