Info sõidukaardi kasutajale

Info AS GoBus-i sõidukaartide kasutajatele

AS GoBus-i teenindatavatel liinidel saavad õpilased sõita elektroonilise sõidukaardiga. Sõidukaart maksab 2 eurot ja esimese kaardi eest tasub Tapa Vallavalitsus.

Õpilased saavad isikustatud sõidukaardi, millega saab kasutada personaalselt neile määratud sõidusoodustust s.t tasuta sõitu koolipäevadel kooli ja kodu peatuste vahel. Kellaaeg ega bussiliini number ei ole oluline, tasuta sõit kehtib kõigis GoBus-i bussides määratud peatuste vahel.

Esmase sõidukaartide isikustamise teeb vallavalitsus.

Sõidusoodustus on määratud konkreetsele isikule isikukoodi alusel.

Sõidukaart kehtib koos õpilaspiletiga ja kaardi teistele kasutamiseks andmine ei ole lubatud.

Juhul kui õpilane kaotab sõidukaardi tuleb sellest kohelselt teavitada kooli.

Seejärel tuleb osta uus sõidukaart see isikustatakse ja talle määratud soodustused kantakse üle automaatselt ning vana kaart suletakse.

Ühiskaarti saab isikustada pilet.ee internetilehel www.pilet.ee.

Sõidukaarti saab kasutada ka sarnaselt teiste Eestis kehtivate ühiskaartidega, sinna peale raha laadida ja kasutada seda sõiduks teistel AS GoBusi marsruutidel või Tallinna ühistranspordis.

Infot saab lehekülgedelt:

http://www.gobus.ee/go-bus-uhiskaart/

www.pilet.ee