09.12.2019 hoolekogu päevakorras oli arutluse all 4 punkti:

  1. Probleemid lasteaias, töökorralduse ettepanekud. Otsustati, et Lasteaia kodukord tuleb üle vaadata ja teha vajalikud muudatused. Vastutaja direktor Merike Kärmas.
  2. Lehtse Kooli kodukorra uuendused. Otsustati muuta punktis 6.6 sõnastust: asendada sõna PEAB sõnaga ESITAB. Täitja direktor Merike Kärmas. Uuendatud kooli kodukord kiideti heaks.
  3. Hoolekogu töökord – hoolekogu liikmete andmeid tuleb kooli kodulehel uuendada. Lepiti kokku, et lisatakse kooli kodulehele hoolekogu liikmete meiliaadressid. Vastutaja direktor Merike Kärmas. Edaspidi lisatakse kooli kodulehele hoolekogu koosoleku kokkuvõte. Vastutaja hoolekogu esimees.
  4. Maris Urve tagasiastumise/asendaja leidmise avaldus magistritöö kirjutamise ajaks. Hoolekogus on paljud liikmed vahetunud, üle vaatamist vajab hoolekogu töökorraldus. Otsustati, et hoolekogu töökorraldus vaadatakse uuesti üle ja Maris Urve avaldus võetakse uuesti arutlusele kevadisel koosolekul.

Järgmine kooli hoolekogu koosolek on plaanis kevadel, enne kooli vaheajale minekut.

Hoolekogu esimees Maris  Urve